Retningslinjer for træning i Vallensbæk Ju Jitsu Klub

Disse retningslinjer er baseret på retningslinjer fra DGI Kampidræt ift. indendørs aktiviteter. Retningslinjerne gælder fra den 16. juni 2020 ind og ind til myndighedernes anbefalinger for afvikling af indendørs idræt i forbindelse med COVID-19 ophører.

Kampidrætsaktiviteter er tilladt og kan dyrkes indendørs, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud efterleves på forsvarlig vis. Træningen i Vallensbæk Ju Jitsu klub vil den kommende tid foregå på følgende vis:

• Træningen foregår udendørs eller i klublokalet kælderen. Hvis vejret er godt, træner vi ude. Husk derfor altid udendørssko.

• Mød så vidt muligt omklædt op og sprit hænder, når du ankommer.

• Vi anbefaler, at man har en fast træningsmakker under hele træningen og gerne den samme makker til alle træninger.

• Gi og andet træningsudstyr skal altid være rent og vasket inden træningen. Du skal selv medbringe alt det udstyr, som du skal bruge til træningen.

• Hvis vi træner indendørs, så hjælpes vi ad med at rengøre eller spritte kontaktflader og måtter før og efter træningen.

• Det anbefales, at der er fire kvadratmeter pr. udøver og to meter mellem hvert udøvende par. Derfor kan der max være 10 mennesker til indendørs træning i klublokalet.

• Hvis du ikke er 100% rask, så skal du blive hjemme fra træningen. Dette uanset om du har symptomer på COVID-19 eller andre sygdomme.

• Vær opmærksom på hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

• Hvis du er i en af de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen, så anbefaler vi, at du er ekstra opmærksom på at overholde anbefalingerne.

• Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (per 8. juni 50 personer).

• Der trænes tirsdag og torsdag: Børn/junior fra kl. 17-18.15 og voksen/senior fra kl. 18.30-20.

corona